W ramach umowy wypełniamy zadania służby BHP oraz dodatkowe usługi w firmach zewnętrznych. Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu  takich czynników jak:

 • ilość zatrudnionych osób
 • rodzaj działalności klienta
 • lokalizacja przedsiębiorstwa

Najważniejsze usługi świadczone przez nas w ramach umowy to:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • przeprowadzanie audytów bhp
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji (ogólne i stanowiskowe)
 • uczestnictwo w zespole powypadkowym
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • udział w komisji bhp
 • inne zadania służby bhp

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.