W każdym przedsiębiorstwie potrzebna jest profesjonalna obsługa BHP.
Pracodawcy zatrudniający powyżej stu pracowników są zobowiązani do stworzenia służby, czy obsługi BHP w firmie. Pracodawcy zatrudniający poniżej stu pracowników mogą wybrać pracownika zatrudnionego przy innej pracy, czyli służby zewnętrzne, chyba że specyfika pracy ze względu na zagrożenia zawodowe wymaga powstania służby BHP. Służba bezpieczeństwa ma za zadanie kontrolę oraz doradzanie pracodawcy w zakresie BHP.
Kodeks Pracy art. 237 § 2. Szczegółowy zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz kwalifikacje służb bhp określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr109 poz.704 z ze zm.).
Oferujemy profesjonalną obsługę BHP dla pracodawców świadczoną na zasadzie outsourcingu, także w przypadku wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. To jednocześnie najwygodniejsze i najbardziej oszczędne rozwiązanie, które polega na świadczeniu pełnej obsługi BHP. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem kart ryzyka zawodowego, wykazów prac szczególnie uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych, instrukcji BHP. Wykonujemy także analizy stanu BHP, audyty budynków i stanowisk pracy.